Każda szkoła otrzyma maila z zaproszeniem do wzięcia udziału w projekcie "ZdrovveLove". W mailu znajdują się opis projektu oraz dane do Koordynatora Projektu.

Mailowe zaproszenie do projektu

Spotkanie umawiane jest mailowo lub telefonicznie w terminie dogodnym dla obu stron. Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu to:

 • odpowiedzi na pytania
 • ustalenie ilości uczniów
 • zostawienie zgód
 • ustalenie spotkania z Rodzicami

 

Spotkanie w szkole trwa w zależności od potrzeb szkoły. Jest ono obowiązkowe.

Spotkanie z Dyrekcją szkoły lub osobą/osobami oddelegowanymi

Celem spotkania z Rodzicami jest zaprezentowanie projektu "ZdrovveLove" wraz z opisem każdego modułów.

Spotkanie z Rodzicami jest obowiązkowe, zwykle trwa około 45 minut. Na spotkaniu rozdawane są zgody do wypełnienia oraz ulotki dla Rodziców.

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I

W ramach programu "ZdrovveLove" oferujemy szkołom:

Zgody są przechowywane przez Szkołę. Wspólnie ze szkołą są one sprawdzane pod kątem poprawności ich wypełnienia. Zwykle proces zbierania zgód trwa około 2-3 tygodni, jednak zależy to od wielkości szkoły.

Zbiórka zgód przez Szkołę

Po zebraniu wszystkich zgód można stwierdzić ile grup warsztatowych w szkole powstanie. Liczba uczniów w jednej grupie warsztatowej to max. 16. Dopiero zebrane zgody umożliwiają stworzenie harmonogramu warsztatów.

Harmonogram warsztatów

Realizacja warsztatów dla każdej z grup w szkole. Każda z grup będzie miała ten sam cykl warsztatów, czyli 8 zajęć po 45 minut każde.

Realizacja warsztatów

Na każdym etapie zarówno szkoła, uczniowie jak i Rodzice mają możliwość skontaktowania się z Realizatorem projektu.

Dostępność Realizatora projektu

WAŻNE !!! Oto najważniejsze zasady obowiązujące w projekcie!

 • projekt skierowany jest do gdańskich szkół ponad podstawowych, do klas I
 • projekt jest dobrowolny - dla szkół oraz dla uczniów
 • aby uczeń / uczennica mógł/mogła brać udział w zajęciach niezbędna jest zgoda jego / jej Rodzica / opiekuna prawnego
 • szkoła, uczeń oraz Rodzic w każdym momencie trwania projektu mogą się z niego wycofać
 • cały cykl warsztatów odbywać się będzie w szkole, do której chodzi uczeń / uczennica

DODATKOWE możliwości:

 • w jednej szkole może odbyć się kilka spotkań z Dyrekcją (lub osobami oddelegowanymi) oraz z Rodzicami - obowiązkowe są spotkania pojedyncze, jeżeli szkoła potrzebuje, spotkań może być więcej
 • edukator może osobiście roznieść zgody do klas I w danej szkole
 • po zakończonym cyklu warsztatów za zgodą szkoły Realizator projektu przekaże (za darmo) pakiet ulotek informacyjnych pokrywających się z tematyką warsztatów. Pakiet ulotek oraz broszur przekazany będzie bibliotece, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu.

Projekt "ZdrovveLove" posiada":

 • pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacjinr 104/2017 z dnia 30 maja 2017 r.o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie doleczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 - 2020”
 • str. 4/6 - jest napisane:

 

"Dodatkowo w ramach programu przewidziano edukację młodzieży szkół licealnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywane będą prezentacje oraz metody aktywnego przekazywania wiedzy. Ponadto zajęcia będą mogły być wzbogacone o wykłady/seminaria prowadzone dla większej liczby uczniów oraz ich rodziców/opiekunów. Działania te zostały zaplanowane poprawnie i nie budzą większych zastrzeżeń."

 

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

ZdrovveLove, to:

Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej skierowanej do uczniów i uczennic gdańskich szkół ponadpodstawowych (I klasy).

Warsztaty dla gdańskich szkół ponadpodstawowych są bezpłatne.

Zapraszam szkoły do kontaktu.

Przydatne informacje