Cele warsztatów "ZdrovveLove"

 

Zwiększenie świadomości z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, zdrowia prokreacyjnego, profilaktyki przemocy oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

 

Cele programu WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA w ramach którego realizowany jest projekt "ZdrovveLove"

Warsztaty "ZdrovveLove" realizowane w ramach programu WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA, wpisują się w następujące cele:

 

✅ Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

✅ Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

✅ Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Poprawa zdrowia prokreacyjnego

 

Podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów i uczennic gdańskich szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji seksualnej, w szczególności:

  • praw seksualnych, rozwoju psychoseksualnego,
  • anatomii, zdrowia i higieny,
  • antykoncepcji i metod planowania rodziny,
  • ryzykownych zachowań seksualnych i chorób przenoszonych drogami płciowymi,
  • ról płciowych i społecznych oraz
  • bezpiecznych relacji.

 

Promowanie zachowań prozdrowotnych młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w szczególności:

  • samobadanie piersi i jąder,
  • świadomość i umiejętność oceny sygnałów dawanych przez ciało w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

ZdrovveLove, to:

Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej skierowanej do uczniów i uczennic gdańskich szkół ponadpodstawowych (I klasy).

Warsztaty dla gdańskich szkół ponadpodstawowych są bezpłatne.

Zapraszam szkoły do kontaktu.

Przydatne informacje